ვარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურია
 

კონფიდენციალურობა და სარედაქციო პოლიტიკა
მედია ონლაინ-გამოცემა Citizens (ელექტრონული მისამართი citizens.ge) ბაზარზე 2010 წლიდან ფუნქციონირებს.
ვებ-გვერდზე განთავსებული სტატიები არის Citizens-ის ინტელექტუალური საკუთრება და ის შესაბამისი კანონმდებლობით დაცულია.
ჟურნალისტის მიერ ნებისმიერი ჟანრში დაწერილი და საჯაროდ გამოყვეყნებული მასალის გამოყენება სხვა მედია საშუალებების მიერ დასაშვებია:
ა) ვებგვერდის მისამართის citizens.ge მითიტებით
ბ) ავტორის სახელისა და გვარის მითითებით.
Citizens.ge იცავს ევროკავშირის მიერ დაწესებულ პირადი მონაცემების ნორმებს.
ვებ-გვერდის მომხმარებელთა პირადი მონაცემი (სახელი. გვარი და ელექტრონული ფოსტა) ინახება ვებსერვერზე.
მიღებული ინფორმაცია არ გამოიყენება მომხმარებლის იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის, მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ სტატისტიკური ანალიზისთვის, ასევე, შესაძლო ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების გამოვლენისა და ვებ ადმინისტრირების მიზნებისთვის.
ვებ-გვერდის მიერ დამუშავებული მომხმარებლის მონაცემები (სახელი. გვარი. ელექტრონული ფოსტა) არის კონფიდენციალური და არ გადაეცემა მესამე მხარეს.
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.